Mo.

Hip Hop Kids ( 5j -8j )
Marielinda
17:00-17:45 Uhr

Hip Hop I
Marielinda
18:00-19:00 Uhr

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.